Тепло-,електропостачання та правила експлуатації

Навчальний курс «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

     З лютого 2007 року у ЦПКПК і ДН проводиться навчання та атестація з Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Правила затверджені наказом Мінпаливоенерго України від 13.02.2012р. № 91).
Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої приналежності, а також на електроустановки, які використовуються населенням, напругою понад 1000 В. Правила поширюються й на електроустановки до 1000 В, які перебувають у власності населення, з питань застосування норм випробування та вимірювання параметрів електрообладнання.
Вимоги Правил обов`язкові для працівників, які здійснюють експлуатацію та інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські й проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.
Вивчення Правил проводиться протягом 3 днів за 24-годинною програмою.

Вартість навачання на 01.09.2014р.-240грн.

Перевірка знань з нових правил експлуатації електроустановок проводиться комісією з використанням ліцензованого програмного комплексу «Тест-персонал». Атестацію слухачів проводять фахівці Держенергонагляду та викладачі університету.
Після закінчення занять слухачам видаються посвідчення встановленого зразка та протокол перевірки знань з дисципліни.

ПРОГРАМА КУРСУ

     Навчання осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, їхніх заступників, працівників з охорони праці споживачів, які інспектують електроустановки, керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки відповідних знань електропередавальних організацій

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

1. Загальні положення Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила), нормативні посилання, терміни та визначення понять.
2. Організація експлуатації електроустановок споживачів.
3. Технічний стан електроустановок споживачів та їхнє ремонтно-експлуатаційне обслуговування.
4. Позачергова перевірка знань вимог Правил експлуатації електро-установок споживачів.

 

Навчальний курс «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»

     У зв`язку з тим, що з 5.09.2007 р. набрали чинності Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (наказ Мінпаливоенерго України від 14.02.2007 р. № 71), ЦПКПК і ДН проводить навчання та перевірку знань з Правил відповідного персоналу суб`єктів відносин у сфері теплопостачання (зокрема й тих, які мають власні джерела теплопостачання).
Ці Правила поширюються на підприємства, здійснюють виробництво, передачу та постачання теплової енергії або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої приналежності та форм власності, а також на організації, які здійснюють підготовку кадрів для теплових господарств, проектування, монтаж, налагодження, обслуговування і ремонт теплових установок і мереж.
На заняттях також розглядаються питання з підготовки теплових господарств до опалювального періоду (затверджено спільним наказом Мінпаливоенерго України від 10.12.2008 р. за № 620/378 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. за № 1310/16001).
Навчання проводиться протягом 4 днів за 34-годинною програмою.

Вартість навчання на 01.09.2014р. - 300грн.
Заняття проводять фахівці Держенергонагляду та викладачі Університету.
Після закінчення занять слухачам надаються посвідчення встановле-ного зразка та протокол перевірки знань з дисципліни.

ПРОГРАМА КУРСУ

     Навчання осіб, відповідальних за загальний стан теплового господарства та технічний стан, безпечну експлуатацію теплових установок і мереж суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, голів та членів кваліфікаційних комісій з перевірки відповідних знань

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

1. Загальні положення нормативного документа Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі – Правила), сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять.

2. Організація експлуатації теплових господарств.
3. Технічна експлуатація теплоустановок і мереж у процесі виробітку, розподілу та перетворення теплової енергії.
4. Вимоги щодо улаштування та експлуатації тепловикористовуваних установок.
5. Підготовка теплових господарств до опалювального періоду (затверджено спільним наказом Мінпаливоенерго України від 10.12.2008 р. за № 620/378 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. За № 1310/16001).
6. Тепловимірювальні прилади, автоматика, метрологічне забезпечення.

7. Дотримання природоохоронних вимог, пожежна безпека та охорона праці в процесі експлуатації теплових господарств.

 

НАШІ ВИКЛАДАЧІ:

Kapustin

 

Капустін Геннадій Валентинович – доцент кафедри електропостачання міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

     

 

 

 

 

 

 

Klimov

 

Клімов Андрій Олександрович – асистент кафедри теплохолодопостача-ння ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastorgue

 

Расторгуєв Олександр Костянтинович – начальник інспекції Держенергонагляду в Харківській області

 

 

 

no pphoto

 

Бухтатий Микола Іванович – старший інспектор Держенергонагляду в Харківській області                  

 

 


We have 130 guests and no members online