Галузевий центр. Охорона праці

ГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Інформація про курс:

     Навчання з питань охорони праці на всіх рівнях повинно орієнтуватись не тільки на вивчення конкретних заходів і засобів безпеки в певних умовах виробництва, а й на формування належного ставлення працівників до охорони праці. Аналіз травматизму на підприємствах свідчить, що там, де навчання проводиться на належному рівні й відповідно до вимог чинних нормативів, періодичність виробничих травм, у тому числі зі смертельним наслідком, втричі менша, ніж коли цими вимогами нехтують.
Відповідно до ДНАОП 0.00-4-12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці», керівники підприємств, їхні заступники, виконання службових обов`язків яких пов`язане з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб, спеціалісти служби охорони праці й члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці до початку виконання своїх обов`язків і періодично (один раз в три роки) повинні проходити навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних закладах.
Галузевий центр з охорони праці при ЦПКПК і ДН функціонує з 1996 року. Очолює центр Успенська Лариса Геннадіївна , заступник голови Харківської обласної організації профспілок ЖКГ МП та БОН, технічний інспектор з праці. Щорічно в центрі з охорони праці проходять навчання та перевірку знань понад 500 слухачів. Заняття в центрі проводяться висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом кафедри безпеки життєдіяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, а також інспекторами відділу організації державного нагляду та управління охороною праці у Харківській області. Усі викладачі мають посвідчення Головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду України.
Галузевий центр з охорони праці при ЦПКПК і ДН має дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців за № 46.04.30-80.42.0 від 08.09. 2004 р. та листа Теруправління Держгірпромнагляду у Харківській області за № 08-02-18/3663 від 11.06.2009 р.
Заняття проводяться за 32-годинним навчальним планом протягом 4 днів. Під час занять слухачі отримують нормативно-правову документацію з питань охорони праці. Після закінчення курсів і складання іспиту слухачам видаються посвідчення встановленого зразка терміном на 3 роки.
Вартість навчання на 01.09.2014 р. становила 250 грн (ПДВ не передбачене).
На замовлення підприємств можливе проведення окремих лекцій з охорони праці, а також надання викладачами консультацій та допомоги з організації роботи служби охорони праці на підприємствах.

 

IMG 0705        IMG 0958   IMG 1528

 

Тематичний план з охорони праці

Тема 1. Законодавство України «Про охорону праці». Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Тема 2. Законодавство України про працю.
Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Тема 5. Пожежна безпека.
Тема 6. Електробезпека.
Тема 7. Гігієна праці й виробнича санітарія. Медичні огляди.
Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження локалізації наслідків техногенних аварій та катастроф.
Тема 10. Безпека праці.
Тема 11. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

 

IMG 0648        IMG 0654   IMG 0655

 

НАШІ ВИКЛАДАЧІ:

 

Serikov YA.O. prof. kafedri bezpeki jittediyalnosti

 

Сєріков Яків Олександрович -  професор кафедри безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretyakov O.V.     doc.      kafedri bezpeki jittediyalnosti

 

Третьяков Олег Вальтерович - доцент кафедри безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

 

Uspenska L.G. kerivnik galuzevogo centru z ohoroni praci

 

Успенська Лариса Генадіївна -  керівник галузевого центру з охорони праці.

 

 

 

 

Fesenko G.V.         doc.      kafedri bezpeki jittediyalnosti

 

Фесенко Герман Вікторович - доцент кафедри безпеки життєдіяльності.

 


We have 118 guests and no members online