Бухгалтерський облік

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

     Центр підвищення кваліфікації керівних фахівців спільно з кафедрою Фінансово – економічної безпеки, обліку й аудиту здійснює навчання за такими програмами:


     1. Підвищення кваліфікації бухгалтерів (модульна програма загальним обсягом 72 години):
     – Модуль 1. Облікова політика й організація обліку.
     – Модуль 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності.
     – Модуль 3. Управлінський облік.
     – Модуль 4. Бюджетування.
     – Модуль 5. Податки і оподаткування.
     – Модуль 6. Господарське право (договори господарської діяльності).
     – Модуль 7. Трудове право.
     – Модуль 8. Фінансовий аналіз.
     – Модуль 9. Фінансова звітність.
     – Модуль 10. Фінансовий менеджмент.
     – Модуль 11. Аудит.
     – Модуль 12. Міжнародні стандарти фінансової звітності.


Набір модулів здійснюється за вибором груп. Після закінченнія курсу видається сертифікат підвищення кваліфікації державного зразка.


     2. Програма міжнародної сертифікації бухгалтерів CAP/CIPA


     Програма СІРА – це єдина всеохопна російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми – це скорочення англомовної назви сертифіката СIPA (Certified International Professional Accountant – Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Власники сертифікатів CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.
Програма Міжнародної сертифікації з МСФЗ - АССА DipIFR (Rus)
АССА DipIFR (Rus) – найбільш повна програма російською мовою за Міжнародними стандартами фінансової звітності. На сьогодні ця міжнародно визнана кваліфікація дає змогу слухачам отримати поглиблене знання основних принципів і правил міжнародної звітності, допомагає сформувати професійне судження з питань практичного застосування МСФЗ та створює значну конкурентну перевагу на ринку праці. У процесі навчання наші слухачі вивчають конкретні вимоги, основні принципи й правила МСФЗ щодо визнання, оцінки, подання та розкриття елементів фінансової звітності; навички складання фінансової звітності за МСФЗ, зокрема – консолідованої фінансової звітності; досвід формування професійного судження з питань практичного застосування МСФЗ.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності
Курс МСФЗ – комплексна програма навчання принципів ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами обліку та звітності й розвитку навичок побудови фінансових звітів у різних форматах. Курс МСФЗ поділяється на стартовий (40 годин) та професійний (32 години). Курс призначений для бухгалтерів і аудиторів, а також для всіх фахівців, які зацікавлені у використанні нових можливостей ефективного й зрозумілого надання фінансової інформації про діяльність компанії з метою залучення інвестицій, довгострокового фінансування та співпраці, для публічних акціонерних товариств, яким необхідно додатково надавши інформацію про свою діяльність на базі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому ДКЦПФРУ, згідно із Законом України від 17.09.2008р. № 514-VІ. За умови проходження обох курсів видається Сертифікат підвищення кваліфікації державного зразка.
Фінансовий менеджмент


     У наш час фінансовий менеджмент, управління фінансами набуває все більшої популярності. Практично всі бізнес – процеси на підприємстві пов'язані з фінансами, проходять фінансову перевірку. Фінансові індикатори, з одного боку, характеризують результати діяльності більшості підрозділів будь – якої компанії, з іншого боку, є головними діагностуючими показниками, що сигналізують про зміни й дозволяють розробити план заходів, щоб повернути систему до стану рівноваги. Фінансовий підрозділ є структурою, яка координує організацію діяльності компанії за допомогою розробленої відповідним чином системи управлінського контролю та прийняття управлінських рішень.
Школа бухгалтера - початківця
Цей курс рекомендується тим, хто не ознайомлений з бухгалтерським обліком і, прагне отримати базові знання і навички ведення бухгалтерського обліку. Курс орієнтований на початківців –слухачів, може допомогти практикуючим бухгалтерам в оновленні своїх знань у відповідності з останніми змінами у нормативних документах. Наші курси бухгалтерів допоможуть вам зорієнтуватися в національних стандартах бухгалтерського обліку, а практичні завдання допоможуть набути навичок із заповнення первинної документації і зі складання бухгалтерської та податкової звітності, зокрема всі Фонди.
Школа аудитора - початківця
Цей курс призначений для тих, хто бажає отримати посаду помічника (асистента) аудитора, але не має для цього достатнього рівня професійних знань і досвіду. Курс аудитора – початківця допоможе зорієнтуватися в базових засадах аудиторської діяльності взагалі й аудиторського процесу зокрема, з’ясувати порядок планування аудиторської перевірки, розрахунку ризику, суттєвості, вибірки, оволодіти навичками документування аудиту методами збору аудиторських доказів і т. ін. Особи з вищою економічною або юридичною освітою після проходження курсів і підготовки випускної роботи отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка за напрямом «Асистент аудитора».


Тематичні семінари за напрямками:


     Податковий кодекс: практичне застосування. Короткий курс податкових законів. Усе про приватне підприємництво. Бухгалтерський і податковий облік та організація зовнішньоекономічної діяльності. Бухгалтерський облік і звітність для керівників і власників бізнесу. Управлінський облік і бюджетування. МСФЗ – звітність: актуальні зміни стандартів. Аналіз фінансової звітності у форматі МСФЗ. МСФО для малих і середніх (непублічних) підприємств. Трансформація української фінансової звітності в МСФЗ.
За бажанням слухачів можливе розроблення індивідуальних програм.

 

 

Наші викладачі:

 

momot

 

Момот Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри фінансово – економічної безпеки, обліку і аудиту, д.е.н., проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harlamova

 

Харламова Олена Вікторівна–куратор програм підвищення кваліфікації бухгалтерів к.е.н., доц. кафедри фінансово - економічної безпеки, обліку і аудиту.

 


На сайті 9 гостей та 0 користувачів